Dedicares ägarstruktur per den 31 mars 2017

Ägare

A-aktier

B-aktier

% röster

Björn Örås 2.011.907 1.540.772 67,8
SEB    1.909.551 11,2
Avanza   547.269 3,2
Swedbank Robur   494.786 2,9
Nordea   401.809 2,4
       
Läkare utan gränser