Dedicares finansiella rapporter offentliggörs som regel tidigt på morgonen.

Offentliggörandet av delårsrapporter och bokslutskommunikén föregås alltid av ett styrelsemöte samma dag eller dagen innan som den offentliggörs.

En period om trettio dagar före publiceringen av delårsrapporter eller bokslutskommuniké betraktar Dedicare som en ”tyst period”. Det innebär att inga möten med placerare och analytiker hålls, vare sig fysiska eller via telefon.

Rapport Datum
Delårsrapport Q1 2017 24 april 2017 kl 15.00
Delårsrapport Q2 2017 14 juli 2017 kl 08.00
Delårsrapport Q3 2017 24 okt 2017 kl 08.00
 Bokslutskommuniké 2017  7 feb 2017 kl 08.00
   

Övriga viktiga tidpunkter

Årsstämma kommer att hållas tisdagen den 24 april 2018 kl 16.00 på bolagets huvudkontor på Sankt Eriksgatan 44, 5 tr, i Stockholm. Begäran från aktieägare om att få ett ärende behandlat på stämman ska ha inkommit senast den 6 mars 2018 för att kunna tas in i kallelsen.

 

Läkare utan gränser