Jenny Lundström

VD/CEO Dedicare Doctor

Född: 1976

Anställd sedan: 2015

Utbildning: Företagsekonomi, Management och Marknadsföring

Läkare utan gränser