Lia Sandström

CFO (Föräldraledig)


T +46 8-555 656 16

M +46 73-944 53 23


Född: 1976

Aktier: -

Anställd sedan: 2013

Utbildning: Civilekonom från Uppsala Universitet

Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i Dedicares svenska och norska dotterbolag

Läkare utan gränser