Stig Engcrantz

VD


T +46 8-555 656 07

M +46 73-944 51 07


Född: 1968

Aktier: 199 711 B

Anställd sedan: 2002

Utbildning: Civilekonom från Uppsala Universitet

Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Dedicares svenska och norska dotterbolag samt verkställande direktör i flera av dessa bolag.

Läkare utan gränser