Huvudkontor Dedicare

Sankt Eriksgatan 44, 5 tr
112 34 Stockholm

T +46 8-555 656 00
F +46 8-555 656 45
E dedicare@dedicare.se

Kontaktinformation till våra verksamhetsområden

Våra telefontider är 07.00–21.00


Nurse

Sankt Eriksgatan 44, 5 tr
112 34 Stockholm


+46 8-555 656 40


E nurse@dedicare.se
W dedicare.se/nurse

Doctor

Sankt Eriksgatan 44, 5 tr
112 34 Stockholm


+46 8-555 656 10


E doctor@dedicare.se
W dedicare.se/doctor

Socionom

Sankt Eriksgatan 44, 5 tr
112 34 Stockholm


+46 8-555 656 70


E socionom@dedicare.se
W dedicare.se/socionom

 

Adressuppgifter övriga städer


Örebro
Klostergatan 23
70361 Örebro

Göteborg
Mässans gata 10
Box 5243
402 24 Göteborg

 

Läkare utan gränser