Alper Erdogmus

Konsultchef
Region Gävleborg, Region Uppsala, Stockholms läns landsting (geriatrik)


T +46 8-555 656 17

M +46 76-142 09 86

Anna Wolmhag

Teamledare/Konsultchef
Stockholms läns landsting (Huddinge, Södertälje, BVC)


T +46 8-555 656 43

M +46 72-526 69 84

Eva-Marie Henrysson

Konsultchef
Stockholms läns landsting (barnsjuksköterskor och KS Solna)


T +46 8-555 656 36

M +46 70-328 14 12

Linda Cahling

Konsultchef
Region Östergötland, Landstinget Sörmland


T +46 8-555 656 01

M +46 70-268 70 61

Madlum Ariz   

Konsultchef
Landstinget Sörmland, Region Norrbotten, Västerbottens läns landsting (undersköterskor)


T +46 8-555 656 08

M +46 73-086 60 82  

Nazanin Asghari

Konsultchef
Stockholms läns landsting (psykiatri), Region Västmanland, Örebro Kommun


T +46 8-555 656 42

M +46 72-526 66 17

Nilofar Dorbeigi  

Konsultchef
Stockholms läns landsting (Huddinge och Danderyd), Landstinget i Kalmar län


T +46 8-555 656 06

M +46 76-133 62 27

Petra Nilsson

Konsultchef
Landstinget Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Stockholms läns landsting (ane/iva/op)


T +46 8-555 656 48

M +46 72-246 23 80

Tobias Sundell

Konsultchef
Stockholms läns landsting (SÖS och KS Solna)


T +46 8-555 656 58

M +46 72-506 56 58