Dedicare har 20 års erfarenhet av interimsuppdrag. Vi ser till att du får rätt ledarkompetens, på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Vår erfarenhet av interimsuppdrag inom vård och socialt arbete samt vårt breda nätverk av kompetenta personer inom dessa områden gör att vi kan bidra med råd och kunskap som stärker våra uppdragsgivares verksamhet och ger precision vid tillsättning av interimsuppdrag.

Med ledorden engagerad, pålitlig, mänsklig och dynamisk har våra konsultchefer stöttat många uppdragsgivare till framgångsrika interimslösningar. Våra konsultchefer har själva erfarenhet av verksamheter inom vård och socialt arbete vilket innebär att du får en samarbetspartner som förstår dina utmaningar och behov.

Vi har helt enkelt de allra bästa förutsättningarna att hitta rätt chef till ditt uppdrag!

Läkare utan gränser