Dedicare har 20 års erfarenhet av bemanning- och rekrytering. Vi ser till att du får rätt ledarkompetens, på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Dedicare har 20 års erfarenhet av bemanning och rekrytering och är specialiserade inom vård och socialt arbete. Vår erfarenhet samt vårt breda nätverk av kompetenta personer inom dessa områden gör att vi kan bidra med råd och kunskap som stärker våra uppdragsgivares verksamhet och ger precision vid tillsättning av nya ledare och chefer. Vi har helt enkelt de allra bästa förutsättningarna att kunna hjälpa dig hitta din nästa chef!

Dedicare Chef arbetar efter en kvalitetssäkrad metodik bestående av en noggrann behovsanalys, en väl utarbetad kravprofil och ett strukturerat urvalsarbete baserat på en kombination av research, djupintervjuer, relevanta tester och omfattande referenstagning.

Med ledorden engagerad, pålitlig, mänsklig och dynamisk har våra rekryteringskonsulter stöttat många uppdragsgivare till framgångsrika chefstillsättningar. Våra chefsrekryterare har själva erfarenhet av verksamheter inom vård och socialt arbete vilket innebär att du får en samarbetspartner som förstår dina utmaningar och behov.

Vi bryr oss mer – du kan känna dig trygg.

Bemanningsföretagens allmänna bestämmelser

Läkare utan gränser