Dedicares metod

Vår metod utgår från en grundlig behovsanalys för att definiera tjänstens kravprofil. Det är viktigt för oss att vi förstår er verksamhet och era utmaningar för att kunna precisera vilka egenskaper och erfarenheter som krävs i den aktuella chefstjänsten. Därför har den rekryterare som kommer att ansvara för uppdraget också själv erfarenhet av antingen vårdsektorn eller av arbete i en organisation verksam inom socialt arbete beroende på kundorganisation.

Process

I förstudien genomför vi intervjuer med relevanta nyckelpersoner hos er och insamlar kunskap om er verksamhet, omvärld, mål och framtida utmaningar, värderingar och företagskultur, befattningens innehåll samt kravprofil på tjänsten.

Efter denna förstudie har vi en tydlig kravprofil att utgå från i det fortsatta sökandet efter rätt kandidat. Vidare i processen kontaktar vi personer i vårt nätverk samt genomför en marknadskartläggning där vi identifierar och kontaktar de mest intressanta kandidaterna. Vi kompletterar även med annonsering.

Nästa steg innebär djupintervjuer, kvalitetssäkrade tester, omfattande referenstagning samt grundlig bakgrundskontroll av de utvalda kandidaterna. Vi är certifierade användare av Master Person Analys (MPA). Vi har även samarbetspartners genom vilka vi kan erbjuda ett större utbud av tester, däribland logiska tester om så önskas.

Läkare utan gränser