Dedicare är ett pålitligt och mänskligt företag, som snabbt ger dig rätt, engagerad och kompetent personal. All vår personal har erfarenhet av att jobba med bemanning och kan därför lätt sätta sig in i dina behov. Vi garanterar att du får besked inom två timmar, alltid får rätt kompetens och att du har en kontaktperson.

Dedicare har 20-års erfarenhet av vårdbemanning och har genomfört tiotusentals uppdrag sedan starten 1996, vilket gett Dedicare en gedigen erfarenhet vad gäller vårdkvalité och säkerhet. I oberoende undersökningar uppfattas Dedicare av flera som kvalitetsledande. Framtidens Karriär Läkare har genomfört en undersökning bland ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 18–21 mars 2016. Resultatet visar att Dedicare Doctor rankas i toppen av de bemanningsbolag som läkare känner till och vill arbeta för.

Vi hyr ut och rekryterar kompetent och kvalificerad vårdpersonal, både läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Vi bemannar på kort eller lång tid, allt från enstaka uppdrag till att bemanna hela avdelningar. Vi kan förse privata och offentliga vårdgivare med enstaka vikarier över dagen till längre bemanningslösningar.

Mellan kl 07.00 och 21.00 nås vi på telefon 08-555 656 10. Dygnet runt kan du mejla oss på doctor@dedicare.se, så kontaktar vi dig inom två timmar efter öppningstid.

Vi garanterar att du alltid får återkoppling inom två timmar (mellan kl 07.00-21.00).

Dedicare förmedlar dels att vi är verksamma inom vårdområdet. Men begreppet ”care” står för mycket mer än så. Det betyder att vi bryr oss om, att vi har en humanistisk livssyn med en särskild omtanke om våra medarbetare och att vi agerar som ett ansvarstagande företag. På motsvarande sätt uttrycker det engelska ordet ”dedication” en annan sida av vårt sätt att vara. Det står för att vi har medarbetare som är engagerade och entusiastiska. Och att vårt företag präglas av målmedvetenhet och en vilja att ge både våra konsulter och kunder en bättre service än någon annan.

Ja för oss är det en självklarhet.

Vår generösa kvalitetsgaranti innebär att du oavsett skäl kan avbryta ett pågående uppdrag och/eller begära att konsulten byts ut. Om avtalet bryts i förtid, betalar du bara för arbetade timmar.

Vi på Dedicare Doctor har 20-års erfarenhet av vårdbemanning och har genomfört tiotusentals uppdrag sedan starten 1996, vilket gett oss en gedigen erfarenhet vad gäller vårdkvalité och säkerhet. Vi anser att ett gott förarbete lönar sig. Vi är auktoriserade och ISO-certifierade, vilket innebär att samtliga våra kvalitetskritiska processer granskas årligen av extern revisor.

Hos oss får du som kund en ”Kundansvarig” och genom ett nära samarbete kan vi förstå era behov bättre och leverera utifrån era specifika behov.

För att garantera dig som kund rätt kompetens följer vi alltid vår gedigna rekryteringsprocess, som säkerställer att vi levererar rätt konsult till rätt uppdrag.

Vi genomför kontroller av alla våra konsulter innehållande kontroll av yrkeskompetens, svensk språkförståelse samt förskrivarkod gentemot Socialstyrelsen samt kontroll av all historik (även uppgifter äldre än 4 år) om erinran/varning från  Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Detta inkluderar även kontroll hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att ta del av eventuella pågående ärenden. Vi kontrollererar således om personen är eller har varit föremål för utredning och beslut vad gäller disciplinpåföljd, föreskrifter om prövotid, återkallelse av legitimation, återkallelse av annan behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården. Vi tar del av all historik oavsett vad som varit hos Socialstyrelsen och HSAN innan eller efter legitimation. I tillägg till detta genomför vi vid anställning djupintervju och tar minst två aktuella referenser varav minst en chefsreferens.