Vi är välkända och omtyckta på marknaden

Dedicare har funnits i 20 år på marknaden och vi är idag en av de ledande aktörerna inom vårdbemanning. Vi har ett stort antal kunder både inom den privata och offentliga sektorn, vilket gör att vi kan erbjuda dig som resursläkare intressanta uppdrag med bra villkor över hela Sverige.

Utbildad och erfaren personal

Dedicare Doctors konsultansvariga har stor erfarenhet av vårdbemanning, vilket innebär en utökad förståelse för dig och våra kunders behov och förutsättningar. Hos oss har du en kontaktperson.

Vi är auktoriserade och ISO-certifierade

Vi tillämpar branschens kollektivavtal och det är en trygghet för dig som konsult. Alla våra processer finns dokumenterade enligt ISO 9001 och detta är en förutsättning för att bolaget ska kunna hålla en god kvalitet till dig som konsult och till våra kunder.

Vi följer skatteverkets regler gällande förmånsbeskattning etc.

Vi förespråkar att ni resursläkare ska jobba för auktoriserade företag. Vi får ibland höra att en del av er arbetar för bolag som inte förmånsbeskattar dig som resursläkare för resa och boenden. Det kan medföra stora risker för dig som resursläkare. Skatteverket kan göra revision sex år tillbaka i tiden efter beskattningsåret. Om det är fråga om oredovisade ersättningar kan skattetillägg tillkomma.

Snabb utbetalning

Önskar du som är underkonsult ha din faktura utbetald snabbt kan vi göra utbetalning redan efter fem arbetsdagar. Vi erbjuder även veckolöner till timanställda.

Fortbildning för dig som konsult på flera platser i landet

Dedicare Academy är vår kunskapsplattform för våra konsulter. Vi erbjuder dig som resursläkare regelbundna föreläsningar i Stockholm, Göteborg och Malmö om aktuella ämnen såsom ledarskap för läkare och de senaste rönen inom olika hälso- och sjukvårdsområden.

Vi värnar om miljön

Dedicare är ett modernt, mänskligt och pålitligt företag. Vi är medvetna om de miljöproblem som finns i dag och vi arbetar systematiskt och engagerat för att ständigt minska vår negativa miljöpåverkan och förebygga våra föroreningar. Dedicare är sedan 2014 miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004.