Vi förespråkar att ni resursläkare ska jobba för auktoriserade företag. Vi får höra att en del av er jobbar för bolag som inte förmånsbeskattar dig som hyrläkare/resursläkare för resa och boenden.

Det kan medföra stora risker för den enskilde läkaren. Skatteverket kan göra revision 6 år tillbaka i tiden. Våra landsting ser också över de bolag som levererar läkartjänster till dem och gör stickkontroller samt revisioner på bolagen.

En av våra kollegor i branschen tog kontakt med Skatteverkets rättslige expert Yngve Gripple för att räta ut alla frågetecken.

Nej, reseersättning, traktamente och bostad är skattepliktiga förmåner för läkaren eftersom dennes tjänsteställe i detta uppdrag är arbetsplatsen i Norrland. En arbetsgivare kan inte betala ut skattefria ersättningar för arbete vid tjänstestället. Bemanningsföretaget ska därför betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag för ersättningarna. Läkaren kan ha avdragsrätt i sin deklaration för resorna och för tillfälligt arbete, men det påverkar inte arbetsgivarens skyldigheter.

Skatteverket har i ett ställningstagande 2005-06-21, Tjänsteställe för personal med växlande arbetsplatser, klargjort hur tjänstestället bestäms för olika kategorier av anställda i bemanningsföretag.

Det kan finnas undantag i enskilda situationer, t.ex. för en läkare som är fast anställd av ett bemanningsföretag och som i en sådan stadigvarande anställning skickas till olika arbetsplatser, då är som regel bostaden tjänsteställe. Vidare om en läkare själv har F-skatt ska bemanningsföretaget normalt inte innehålla skatt eller betala arbetsgivaravgifter.
Enligt allmänna regler kan skatt och arbetsgivaravgifter rättas i efterhand, upp till sex år efter beskattningsåret. Om det är fråga om oredovisade ersättningar kan skattetillägg tillkomma.
Enligt allmänna regler kan skatt och arbetsgivaravgifter rättas i efterhand, upp till sex år efter beskattningsåret. Om det är fråga om oredovisade ersättningar kan skattetillägg tillkomma.
Enligt allmänna regler kan skatt och arbetsgivaravgifter rättas i efterhand, upp till sex år efter beskattningsåret. Om det är fråga om oredovisade ersättningar kan skattetillägg tillkomma.
Det är ingen skillnad när det gäller frågan om de anställdas tjänsteställe och hur olika ersättningar ska beskattas. Utländska arbetsgivare som inte har säte i Sverige gör dock inget skatteavdrag, men betalar normalt arbetsgivaravgifter och lämnar kontrolluppgifter. Det finns dock specialregler om hur arbetsgivaravgifterna kan betalas in i sådant fall.

Så vår rekommendation från oss på Dedicare Doctor är att du som vill jobba som hyrläkare / resursläkare skall jobba för bolag som har kollektivavtal och är auktoriserade. Välkommen att höra av dig till oss!