Dedicare Doctor förändrar sin säljorganisation fr.o.m. 1 oktober 2016.


Dedicare Doctor kommer att dela upp organisationen i Konsultansvariga och Kundansvariga. Tidigare har alla varit Konsultchefer med ansvar för både kund samt konsult och rollen har varit väldigt bred. Genom att kunna fokusera på enbart kunder eller konsulter kan vi arbeta mer effektivt och produktivt.

Det nya organisationen kommer att underlätta vårt arbetssätt och förbättra vår service till både våra kunder och konsulter.

Kunderna får en kontaktperson hos oss och på så sätt kan vi bygga en starkare relation och få en större förståelse över kundens behov. Konsulterna får också en kontaktperson. Konsultansvariga kommer även att delas in i olika kompetensområden för att stärka vår kompetens inom just det området och för att lättare kunna hitta läkare inom just deras specialitet.

Dedicare är ett auktoriserat bemanningsföretag med huvudsaklig verksamhet inom uthyrning av läkare, sjuksköterskor, socionomer och annan personal inom vården. Vi arbetar med allt från att förse privata och offentliga vårdgivare med enstaka vikarier över dagen till att bemanna hela avdelningar, enheter eller operationsteam. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och omsätter ca 650 miljoner årligen. I början av 2016 startade vi även bemanningsverksamhet inom området pedagogik under namnet Acapedia. Vi är auktoriserade och medlem i Almega Bemanningsföretagen samt har kollektivavtal med Vårdförbundet och Läkarförbundet. Dedicare har 20-års erfarenhet av vårdbemanning och har genomfört tiotusentals uppdrag sedan starten 1996, vilket gett Dedicare en gedigen erfarenhet vad gäller vårdkvalité och säkerhet. I oberoende undersökningar uppfattas Dedicare av flera som kvalitetsledande. Framtidens Karriär Läkare har genomfört en undersökning bland ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 18–21 mars 2016. Resultatet visar att Dedicare Doctor rankas i toppen av de bemanningsbolag som läkare känner till och vill arbeta för. Vi arbetar ständigt med förbättra oss och detta är ett steg i rätt riktning.

Vi önskar er en härlig höst!

Jenny, Ida O, Johanna HM, Johanna E, Ida F, Camilla, Isabella, Johanna H, Catrine, Vanja, Ulrika och Erika