Hoppa till innehåll

Finansiella mål och utdelningspolicy

Tillväxt

Dedicare ska över tid växa med minst 10 % per år. Målet inkluderar tilläggsförvärv.

Rörelsemarginal

Dedicares har som mål att rörelsemarginalen ska överstiga 7,0 procent.

Soliditet

Dedicares soliditet ska uppgå till 30 procent.

Utdelningspolicy

Dedicares mål är att den årliga utdelningen ska utgöra minst 50,0 procent av nettoresultatet.