Krister Widström

CEO/Koncernchef


Född: 1962

Anställd sedan: 2017

Utbildning: Civilekonom från Stockholms Universitet

Malin Lindley-Nord

VD/CEO Dedicare Nurse och Dedicare Socionom


Född: 1969

Aktier: 10 600 B

Anställd sedan: 2004

Utbildning: Leg. sjuksköterska

Jenny Pizzignacco

Affärsutvecklingschef


Född: 1979

Aktier: 196 070

Anställd sedan: 2016

Utbildning: Civilekonom från Lunds Universitet

Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i flera av Dedicares svenska dotterbolag.

Bård Kristiansen

Administrerende direktør Dedicare Norge


Född: 1970

Anställd sedan: 2017

Utbildning: Diplomøkonom fra BI. Ledelse fra IMD i Sveits.

Mattis Kjellin

CIO


Född: 1972

Anställd sedan: 2018

Utbildning: Bachelor i økonomi

Läkare utan gränser