Dedicares finansiella rapporter offentliggörs som regel tidigt på morgonen.

Offentliggörandet av delårsrapporter och bokslutskommunikén föregås alltid av ett styrelsemöte samma dag eller dagen innan som den offentliggörs.

En period om trettio dagar före publiceringen av delårsrapporter eller bokslutskommuniké betraktar Dedicare som en ”tyst period”. Det innebär att inga möten med placerare och analytiker hålls, vare sig fysiska eller via telefon.

Rapport Datum
Delårsrapport Q2 2018  13 juli 2018 kl 08.00
Delårsrapport Q3 2018  24 okt 2018 kl 08.00
Bokslutskommuniké 2018 7 feb 2019 kl 08.00

Övriga viktiga tidpunkter

Årsstämma kommer att hållas tisdagen den 24 april 2019 kl 16.00 på bolagets huvudkontor i Stockholm. Begäran från aktieägare om att få ett ärende behandlat på stämman ska ha inkommit senast den 6 mars 2019 för att kunna tas in i kallelsen.

Läkare utan gränser