Malin Lindley-Nord

VD/CEO Dedicare Nurse och Dedicare Socionom
Leg. sjuksköterska


T +46 8–555 656 24

M +46 73–944 56 24

Ellen Brühl

Gruppchef administrativ support (lön, faktura och kontor)
 


T +46 8–555 656 66

M +46 73–978 97 88

Läkare utan gränser