Född: 1956

Övriga uppdrag/befattningar: Anna Stina Nordmark Nilsson är verksam som vice ordförande och ordförande revisionsutskottet Svenska Kraftnät, ledamot och ordförande revisionsutskottet Sveaskog AB och Sveaskog Förvaltnings AB, ledamot Softronic AB, Regina AB. Rådgivare till bl.a. Evli Bank Plc, styrelser, företagsledningar m.fl.

Medlem av styrelsen sedan 2012

Läkare utan gränser