Född: 1949

Aktier: 2.011.907 A aktier och 1.540.722 B aktier

Utbildning: Fil. kand i ekonomi från Lunds Universitet

Övriga uppdrag/befattningar: Björn Örås är entreprenör och grundare av Poolia och Uniflex, ägare och initiativtagare till Bro Hof Slott & Golf Club. Han är styrelseordförande (so), styrelseledamot (sl) och/eller verkställande direktör (vd) i Bro Hof Destilleri AB (sl/vd), Bro Hof Golf AB (so), Bro Hof Hotell & Konferens AB (sl/vd), Bro Hof Slott AB (sl/vd), Poolia AB, Scandinavian Masters AB (so), Uniflex AB (so) och Uniflex Sverige AB (so).

Grundare av Pooliakoncernen, medlem av styrelsen sedan 2007

Läkare utan gränser