Affärsutvecklingschef


T +46 8-555 656 67

M +46 70-636 56 67


Född: 1979

Aktier: 196 070

Anställd sedan: 2016

Utbildning: Civilekonom från Lunds Universitet

Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i flera av Dedicares svenska dotterbolag.

Läkare utan gränser