Född: 1962

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan BI och Krigsskolen Linderud i Oslo.

Övriga uppdrag/befattningar: Kristian Faeste är administrativ chef för Norskt Institut för Biokemi och styrelsemedlem i Norges Seglarförbund.

Medlem av styrelsen sedan 2016.

Läkare utan gränser