VD/CEO Dedicare Nurse och Dedicare Socionom

Leg. sjuksköterska


T +46 8–555 656 24

M +46 73–944 56 24


Född: 1969

Aktier: 10 600 B

Anställd sedan: 2004

Utbildning: Leg. sjuksköterska

Läkare utan gränser