Huvudkontor Dedicare

Ringvägen 100, 10 tr
118 60 Stockholm

T +46 8-555 656 00
F +46 8-651 74 22 
E dedicare@dedicare.se

Kontaktinformation till våra verksamhetsområden

Våra telefontider är 07.00–21.00

Kontaktuppgifter till Dataskyddsombud

Niclas Nordström, Qnister AB 

T +46 732 50 49 51
E niclas.nordstrom@qnister.com


Nurse

Ringvägen 100, 10 tr
118 60 Stockholm


+46 8-555 656 40


E nurse@dedicare.se
W dedicare.se/nurse

Doctor

Ringvägen 100, 10 tr
118 60 Stockholm


+46 8-555 656 10


E doctor@dedicare.se
W dedicare.se/doctor

Socionom

Ringvägen 100, 10 tr
118 60 Stockholm


+46 8-555 656 70


E socionom@dedicare.se
W dedicare.se/socionom

 

Adressuppgifter övriga städer


Örebro
Klostergatan 23
70361 Örebro

Göteborg
Mässans gata 10
Box 5243
402 24 Göteborg

 

Läkare utan gränser