Dedicare hyr ut och rekryterar läkare, sjuksköterskor och socionomer samt annan personal inom vård och socialt arbete i Sverige och i Norge. Vi förser allt ifrån privata och offentliga vårdgivare med enstaka vikarier över dagen till att bemanna hela avdelningar, enheter eller operationsteam.

Är du intresserad av att jobba på något av Dedicares kontor i Sverige eller i Norge? Nedan hittar du alla våra lediga jobb inom Dedicares koncern.

Jobba med oss!

Läkare utan gränser