Vi gör saker nu och inte sen. Vi garanterar snabb service och återkoppling inom en timme. Tack vare en platt organisation med effektiva processer och stödsystem, kan vi snabbt ta beslut och ge dig snabba svar.

Always at your service! Vi vill att du som kund ska känna dig viktig och prioriterad. Du får en egen kontaktperson som bryr sig om just dig tills uppdraget är utfört och utvärderat. Vi värdesätter personliga relationer och får ofta höra att våra medarbetare är hängivna, serviceinriktade, mänskliga och trevliga.

Vi lovar aldrig mer än vi kan hålla. Det krävs mycket av den som arbetar för Dedicare. Du ska alltid kunna lita på att våra konsulter är professionella och har rätt kompetens för uppdraget, samt att legitimationen är noga kontrollerad. Vi tar inga genvägar, utan säkrar alltid kvaliteten, även om det går fort. Ryktet säger att vi är professionella, kompetenta och noggranna.

Vi erbjuder tjänster åt människor. Av människor. Vi vill bidra till en bättre sjukvård i Sverige. Vi tror att både effektiviteten och kvaliteten i sjukvården ökar, om det finns en bra balans mellan fast och rörlig personal, och om personalen mår bra och själva kan påverka var och när de ska arbeta.

Tack vare stora volymer och smarta arbetsrutiner kan vi behålla våra låga priser, utan att försämra kvaliteten. Vi strävar efter att erbjuda bästa möjliga pris bland de auktoriserade bemanningsföretagen. Vi är medlem i Almega och följer kollektivavtal och branschens allmänna villkor.

Söker du en person till en viss befattning, eller med en speciell kompetens, lovar vi dig ett rakt besked inom en timme. Våra kunniga konsultchefer kan snabbt ge dig information om vi har den person du söker.

Den vi skickar på uppdrag ska alltid uppfylla alla dina kriterier. Vi har en mycket noggrann rekryteringsprocess med grundliga intervjuer, referenstagning och kontroller av de sökande. Vi garanterar att alla våra konsulters yrkeslegitimationer är kontrollerade och godkända hos Social-styrelsen och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) samt att fotolegitimationen stämmer. Alla våra sjuksköterskor har minst två års erfarenhet. Många har arbetat över tio år i vården. Våra konsultchefers egen yrkeserfarenhet gör att vi snabbt kan para ihop ditt behov med rätt konsult. Är du av någon anledning inte nöjd gäller vår kvalitetsgaranti, se nedan.

På så sätt får du tala med någon som vet precis vad som krävs. Du får en fast kontaktperson, som håller reda på vad som gäller på just din arbetsplats, för att snabbt kunna bedöma vilken konsult som är lämplig. Personliga relationer är A och O när man erbjuder tjänster åt människor. Av människor. Att våra priser hör till branschens lägsta gör kanske valet ännu lättare. Jämför oss gärna med andra.

För att vi på Dedicare ska vara nöjda, måste du som kund vara nöjd!

Därför finns vår generösa Kvalitetsgaranti

För att ständigt kunna utvecklas och lära av våra misstag, för vi en ständig dialog med både våra kunder och våra konsulter. För att utvärdera vårt arbete och hur det går för våra konsulter, mäter vi varje enskilt uthyrningsuppdrag.

Våra kvalitetsrutiner

För att säkra kvaliteten har vi följande rutiner:
Du som är uppdragsgivare och våra konsulter har en och samma kontakt genom hela uppdragsprocessen, från upprättandet av kravprofil, under hela genomförandefasen och fram till uppdragets slut och utvärdering. 3-5 dagar efter påbörjat uppdrag stämmer konsultchefen av med både dig och konsulten. Om uppdraget varar en längre tid, sker regelbunden avstämning. Varje år genomför vi också mer omfattande undersökningar. På så sätt kan vi se var och hur vi kan förbättra vårt arbete och våra processer ytterligare. Vi följer vad som anges i respektive landstings och kommuns beslut om kvalitetsarbete samt SOSFS 1996:24, kvalitetssystem i hälso- och sjukvården och SOSFS 1998:8, kvalitetssystem inom omsorgerna om äldre och funktionshindrade.