Vi har lång erfarenhet av totalbemanning och andra flexibla bemanningslösningar. Tillsammans med er arbetar vi fram en skräddarsydd lösning som är lönsam och effektiv.

I dag driver vi efter kunds önskemål en hel vårdavdelning med 11 sjuksköterskor per dygn samt en undersköterska per natt. Vi bemannar även upp två andra avdelningar med fem sjuksköterskor per dygn. Detta koncept är välbeprövat och flexibelt samt har gett avdelningarna möjlighet att korta vårdköer, öppna stängda vårdplatser, arbeta med egen rekrytering och samtidigt möjlighet att fokusera på långsiktigt kvalitetsarbete.

Dedicare erbjuder konceptet bemanning av vårdenhet för kortare eller längre perioder. Du som kund kan välja mellan att vi går in och bemannar en hel avdelning med vår personal eller delvis bemannar en avdelning. Vi ser till att det finns erfaren och kompetent personal på plats för kontinuitet, patientsäkerhet och trygghet.

Vi tar alltid fullt personalansvar och sköter all administration kring detta.

Fördelar:

  • Kostnadseffektivt
  • Bibehållen patientsäkerhet
  • Alltid full bemanning på enheten
  • Öppna vårdplatser
  • Garanterat erfaren och kompetent personal enligt kravprofil
  • Möjlighet att korta ner vårdköer

Tillsammans med er arbetar vi fram en skräddarsydd lösning som både är lönsam och effektiv. Ni får noggrant utvalda kontaktpersoner från Dedicare med stor erfarenhet från vården som ansvarar just för din verksamhet. Vi bemannar vården på ett engagerat och pålitligt sätt. Vi bryr oss mer – du kan känna dig trygg!

Bemanningsföretagens allmänna bestämmelser

Dedicare Nurse Kundbroschyr

Dedicare Nurse Totalbemanning