Dedicare är ett pålitligt och mänskligt företag, som snabbt ger dig rätt, engagerad och kompetent personal till ett lågt pris. All vår personal har personlig erfarenhet av att jobba i vården och kan därför lätt sätta sig in i dina behov. Vi garanterar att du får besked inom en timme, alltid får rätt kompetens och att du får en kontaktperson som är sjuksköterska.

Vi hyr ut och rekryterar kompetent och kvalificerad vårdpersonal, både läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal, vilket gör oss till en av de få helhets-leverantörerna i branschen. Vi bemannar på kort eller lång tid, allt från enstaka uppdrag till att bemanna hela avdelningar.

Mellan kl 07.00 och 21.00 nås vi på telefon 08-555 656 40. Dygnet runt kan du mejla oss på dedicare@dedicare.se, så kontaktar vi dig inom en timme efter öppningstid.

Vi garanterar att du alltid får återkoppling inom en timme (mellan kl 07.00-21.00).

Vår generösa kvalitetsgaranti innebär att du oavsett skäl kan avbryta ett pågående uppdrag och/eller begära att konsulten byts ut. Om avtalet bryts i förtid, betalar du bara för arbetade timmar.

Dedicare förmedlar dels att vi är verksamma inom vårdområdet. Men begreppet ”care” står för mycket mer än så. Det betyder att vi bryr oss om, att vi har en humanistisk livssyn med en särskild omtanke om våra medarbetare och att vi agerar som ett ansvarstagande företag. På motsvarande sätt uttrycker det engelska ordet ”dedication” en annan sida av vårt sätt att vara. Det står för att vi har medarbetare som är engagerade och entusi-astiska. Och att vårt företag präglas av målmedvetenhet och en vilja att ge både våra konsulter och kunder en bättre service än någon annan.

Ja för oss är det en självklarhet.

Med åren har vi lärt oss att ett gott förarbete lönar sig. Vi har utvecklat en effektiv process då vi hyr ut vårdpersonal. Under hela processen har både du och konsulten kontakt med en och samma konsultchef, som alltid är legitimerad sjuksköterska med lång egen erfarenhet av vården. Alla våra konsulter har minst två års yrkeserfarenhet och vi kontrollerar legitimationen hos Socialstyrelsen och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Förutom att de formella kompetenskrav gör vi alltid en djupintervju och tar minst två referenser.