Dedicare Vårdbemanning hyr ut och rekryterar läkare, sjuksköterskor och annan personal inom vården. Vårt uppdrag innebär allt ifrån att förse privata och offentliga vårdgivare med enstaka vikarier över dagen till att bemanna hela avdelningar, enheter eller operationsteam.

Vi bemannar vården i Sverige, Finland och Norge. Våra konsultchefer är ansvariga både för försäljning och bemanningsprocessen.