Då arbetssystemen kan skilja sig märkbart mellan olika landsting har vi skapat lathundar som lättare kan förbereda dig inför ditt veckouppdrag. Nedan har vi sammanställt de vanligaste journalsystemen. För närmare rådgivning eller om du behöver introduktion i ett journalsystem annat än nedanstående vänligen kontakta oss.