Alper Erdogmus

Konsultchef
Allmänsjuksköterskor och läkarsekreterare


T +46 8-555 656 17

M +46 76-142 09 86

Anna Wolmhag

Teamledare/Konsultchef
BVC-sjuksköterskor och distriktsjuksköterskor


T +46 8-555 656 43

M +46 72-526 69 84

Linda Cahling

Konsultchef
Distriktsjuksköterskor och allmänsjuksköterskor


T +46 8-555 656 01

M +46 70-268 70 61

Tobias Sundell

Konsultchef
Distriktsjuksköterskor och allmänsjuksköterskor


T +46 8-555 656 58

M +46 72-506 56 58