Dedicare i topp på AllBrights lista över jämställda ledningsgrupper och styrelser


Dedicare har klättrat från 29e plats (2013) till 3e (2014) till 2a (2015) och nu ligger vi på den absoluta toppen av listan. Ingen är stoltare än vi!

I dagens artikel i SvD, ”Kvinnor i karriären”, är Malin Lindley-Nord, VD för Dedicare Nurse, Dedicare Socionom och Acapedia samt Jenny Lundström, VD för Dedicare Doctor, med och berättar om Dedicares framgångsfaktorer och hur det bidrar till en ökad jämställdhet på arbetsmarknaden.

Vårt uttalade jämställdhetsperspektiv i ledning och styrelse smittar av sig på hela organisationen. Kompetens kommer alltid i första rummet, oavsett om vi rekryterar en ny konsult eller till företagsledningen, säger Malin Lindley-Nord.

Varje år kartlägger AllBright könsfördelningen i börsbolagens ledningsgrupper. I årets rapport, utgiven mars 2016, ligger vi i topp på vita listan bland 32 andra företag.

AllBright-rapporten 2016 visar att:

  • 9 av 10 bolag är fortfarande inte jämställda,
  • var femte ledare är nu kvinna,
  • 32 börsbolag placerar sig på AllBrights vita lista,
  • 168 börsbolag placerar sig på AllBrights gråa lista och domineras av bolag från industribranschen, samt
  • 77 börsbolag placerar sig på AllBrights svarta lista, varav 47 har placerat sig på denna lista de senaste tre åren.

Jämställda bolag har ökat med en procentenhet under det senaste året, och därmed är den negativa trenden bruten och antalet bolag på den vita listan ökar. För första gången någonsin är en femtedel av börsbolagens ledningsgrupper en kvinna. Om utvecklingen fortsätter i samma takt, når vi jämställda ledningsgrupper år 2040.

Vi brinner lite extra för trygghet, bra arbetsvillkor och jämställdhet och det ger resultat inte bara i vår ledning utan också i resten av vår organisation. Vi ser med spänning fram emot framtiden och fler kvinnor i näringslivets topp, säger Jenny Lundström.


Jenny Lundström, VD Dedicare Doctor, tel 08-555 656 31
Malin Lindley-Nord, VD Dedicare Nurse, Dedicare Socionom och Acapedia, tel 08-555 656 24


Om AllBright: AllBright är en stiftelse som arbetar för ett jämställt och meritokratiskt näringsliv där karriärvägarna är lika oavsett kön. AllBright genomför intervjuer, samlar fakta, kartlägger och tar fram rapporter. Samtliga rapporter finns att ladda ned på AllBrights hemsida.