Dedicare utser Eva Jonbacker som ny CFO


Eva Jonbacker tillträder sin tjänst som CFO senast den 7 januari 2019 och kommer att sitta i Dedicares koncernledning. Under perioden fram till Eva startar sin tjänst har vi anlitat Lars Ericsson som interim CFO. 

”Vi är mycket nöjda med rekryteringen av Eva Jonbacker som CFO. Med Evas bakgrund som CFO i ett flertal större koncerner och hennes erfarenhet från flertalet företagsförvärv har hon mycket att bidra med till Dedicares fortsatta utveckling”, säger Dedicares VD och koncernchef Krister Widström i en kommentar.

Eva Jonbacker är idag CFO för Abilia AB och har tidigare haft motsvarande position på bland annat Team Olivia AB och STIM.

Varmt välkommen, Eva!

 

 


Det fullständiga pressmeddelandet hittar du här.

Läkare utan gränser