Dedicare AB, ett framgångsrikt bemanningsföretag som startade sin verksamhet redan 1996. 

Dedicare Bemanning

Vi hyr ut och rekryterar läkare, sjuksköterskor och socionomer samt annan personal inom vård och socialt arbete. Vi förser allt ifrån privata och offentliga vårdgivare med enstaka vikarier över dagen till att bemanna hela avdelningar, enheter eller operationsteam.

Vi bemannar idag i Sverige och i Norge. Våra konsultchefer är ansvariga både för försäljning och bemanningsprocessen.

Läkare utan gränser