Vår affärsidé:

”Dedicare ska förse marknaden med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser behovet av kvalificerad personal inom vård, socialt arbete och pedagogik till bästa pris.”


Vår vision:

”Dedicare ska på ett ansvarsfullt och hållbart sätt bidra till människors hälsa, utveckling och livskvalitet”

Dedicares övergripande vision är att på sikt, genom både förvärv och organisk tillväxt, växa till ett av Europas ledande bemanningsföretag inom vård och socialt arbete. Dedicare har idag verksamhet i Sverige och Norge, men ser alltmer Europa som sin framtida marknad då verksamheten och affärsidén i allt större utsträckning fungerar oberoende av geografiska gränser. En anledning till att Dedicare på sikt vill genomföra etablering i andra länder är att minska effekterna av eventuella politiska beslut som kan påverka verksamheten.

Läkare utan gränser