Aktien

Dedicare introducerades på Nasdaq Stockholm den 4 maj 2011.

Dedicareaktien noterades på Nasdaq Stockholm i maj under beteckningen DEDI.

Bolagets största aktieägare är Björn Örås. Björn Örås är också styrelseordförande i Dedicare. Ingen övrig aktieägare hade ett innehav som motsvarade ett röstetal på 10 procent eller mer.