Bolagsstyrning

Dedicare AB (publ) lyder under svensk lagstiftning och vår bolagsstyrning bygger därtill på bolagsordningen, noteringsavtalet för Nasdaq Stockholm, och andra tillämpliga regler, normer, instruktioner och policies.

Från och med 1 januari 2010 tillämpar Dedicare ”Svensk kod för bolagsstyrning”