Förslag till valberedning

Valberedning inför Årsstämman 2019 består av Angelica Hanson (AMF Fonder), Björn Örås (personliga innehav) och Monica Åsmyr (Swedbank Robur Fonder AB) vilka tillsammans representerar ägare med nästan 80 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-mejl till angelica.hanson@amf.se