Kalendarium

Dedicares finansiella rapporter offentliggörs som regel tidigt på morgonen.

Offentliggörandet av delårsrapporter och bokslutskommunikén föregås alltid av ett styrelsemöte samma dag eller dagen innan som den offentliggörs.

En period om trettio dagar före publiceringen av delårsrapporter eller bokslutskommuniké betraktar Dedicare som en ”tyst period”. Det innebär att inga möten med placerare och analytiker hålls, vare sig fysiska eller via telefon.

Rapport Datum
Bokslutskommuniké 2018 7 feb 2019 kl 08.00
Delårsrapport januari-mars 2019 25 april 2019 kl 15.00
Delårsrapport april-juni 2019 17 juli 2019 kl 08.00
Delårsrapport juli-september 2019 24 okt 2019 kl 08.00
Bokslutskommuniké 2019 7 feb 2020 kl 08.00

Övriga viktiga tidpunkter

Årsstämma hölls torsdagen den 25 april 2019 kl 16.00 på bolagets huvudkontor i Stockholm. Begäran från aktieägare om att få ett ärende behandlat på stämman ska ha inkommit senast den 6 mars 2019 för att kunna tas in i kallelsen.