Dedicare är ett bolag som har verksamhet inom vårdsektorn som från maj 2011 är noterat på Nasdaq Stockholm.

Dedicares huvudverksamhet är idag uthyrning av läkare, sjuksköterskor och socionomer. Bolaget är för närvarande verksamt i Sverige och Norge. Dedicare är störst i Sverige på uthyrning av sjuksköterskor och är bland de största på uthyrning av läkare. Bland kunderna finns bland annat 21 landsting i Sverige, fyra Helseregioner i Norge, cirka 150 kommuner i Sverige och Norge samt privata företag.

dedicare-operationell-struktur_2017_3

Läkare utan gränser