Vår organisation

Dedicare skapar fler karriärmöjligheter inom vården

Dedicare är Nordens största bemanningsföretag inom vård och socialt arbete. Dedicare är noterat på Nasdaq Stockholm från maj 2011. Vi tar ansvar för att lösa resurs- och kompetensutmaningar inom vård och socialt arbete och kan därmed hjälpa till att säkerställa en trygg och tillgänglig vård och social omsorg för alla.

Dedicare tillför kompetens till vård och socialt arbete genom bemanning och rekrytering av sjuksköterskor, läkare, socionomer och chefer i vården och inom socialt arbete. Genom att erbjuda våra konsulter nya utvecklingsmöjligheter kan vi även vara med och motverka att yrkesverksamma lämnar arbeten inom vården och socialt arbete för att söka utmaningar, eller karriär- och kompetensutveckling, på annat håll. Det innebär fler tillgängliga och kompetenta läkare, sjuksköterskor, socionomer och chefer, som bidrar till bättre vård och social omsorg.

Våra kunder består av ledande vårdgivare i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Bland våra kunder finns förutom ledande privata vårdgivare bland annat de flesta av Sveriges landsting, flera av de största Helseregionerna i Norge samt majoriteten av Sveriges kommuner.