Kalendarium

Dedicares finansiella rapporter offentliggörs som regel tidigt på morgonen.

Offentliggörandet av delårsrapporter och bokslutskommunikén föregås alltid av ett styrelsemöte samma dag eller dagen innan som den offentliggörs.

En period om trettio dagar före publiceringen av delårsrapporter eller bokslutskommuniké betraktar Dedicare som en ”tyst period”. Det innebär att inga möten med placerare och analytiker hålls, vare sig fysiska eller via telefon.

Händelser Datum
Årsredovisning 2022  08.00 den 24 mars 2023
Delårsrapport januari-mars 2023 15.00 den 20 april 2023
Årsstämma för verksamhetsåret 2022 16.00 den 20 april 2023
Delårsrapport januari-juni 2023 08.00 den 14 juli 2023
Delårsrapport januari-september 2023 08.00 den 20 oktober 2023
Bokslutskommuniké januari-december 2023 08.00 den 16 februari 2024

Övriga viktiga tidpunkter

Dedicares årsstämma kommer avhållas den 20 april kl 16.00 i Bolagets lokaler på Ringvägen 100. Begäran från aktieägare om att få ett ärende behandlat på stämman ska ha inkommit senast den 3 mars 2023 för att kunna tas in i kallelsen.