Kalendarium

Dedicares finansiella rapporter offentliggörs som regel tidigt på morgonen.

Offentliggörandet av delårsrapporter och bokslutskommunikén föregås alltid av ett styrelsemöte samma dag eller dagen innan som den offentliggörs.

En period om trettio dagar före publiceringen av delårsrapporter eller bokslutskommuniké betraktar Dedicare som en ”tyst period”. Det innebär att inga möten med placerare och analytiker hålls, vare sig fysiska eller via telefon.

Rapport Datum
Delårsrapport januari-mars 2020 23 april 2020
Årsstämma för verksamhetsåret 2019 23 april 2020
Delårsrapport april-juni 2020 15 juli 2020
Delårsrapport juli-september 2020 23 oktober 2020
Bokslutskommuniké januari-december 2020 9 februari 2021

Övriga viktiga tidpunkter

Årsstämma kommer hållas torsdagen den 22 april 2021 kl 16.00 på bolagets huvudkontor i Stockholm. Begäran från aktieägare om att få ett ärende behandlat på stämman ska ha inkommit senast den 4 mars 2021 för att kunna tas in i kallelsen.