Ledning

Krister Widström

CEO/Koncernchef

krister.widstrom@dedicare.se E-post +46 8-555 656 07 Telefon +46 70-526 79 91 Mobil

Född: 1962
Aktier: 1 550
Anställd sedan: 2017
Utbildning: Civilekonom från Stockholms Universitet
Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i flera av Dedicares dotterbolag.

Jenny Pizzignacco

Affärsutvecklingschef/ tf CFO

jenny.pizzignacco@dedicare.se E-post +46 8-555 656 67 Telefon +46 70-636 56 67 Mobil

Född: 1979
Aktier: 196 070
Anställd sedan: 2016
Utbildning: Civilekonom från Lunds Universitet
Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i flera av Dedicares svenska dotterbolag.

Bård Kristiansen

CEO Norge

bard.kristiansen@dedicare.no E-post +47 97 08 88 83 Telefon

Född: 1970
Anställd sedan: 2017
Utbildning: Master i ekonomi och ledarskap

Mattis Kjellin

CIO

mattis.kjellin@dedicare.se E-post +47 4 122 19 94 Telefon

Född: 1972
Anställd sedan: 2018
Utbildning: Kandidat i ekonomi