Hoppa till innehåll

Press­meddelanden

Våra pressmeddelanden

Här presenterar vi alla våra regulatoriska och icke regulatoriska pressmeddelanden som publiceras i kronologisk ordning. I varje pressmeddelande finner du en kontaktperson för det aktuella pressmeddelandet. Du kan filtrera mellan kategorierna regulatorisk och icke regulatorisk information nedan.

2023-09-22 Icke regulatorisk information

Dedicare får förtroende att leverera sjuksköterskor och läkare till samtliga regioner i Sverige

Dedicare kommer att fortsätta leverera sjuksköterskor och läkare till Sveriges samtliga 21 regioner. Det står klart efter att tilldelningsbeslut offentliggjorts…

2023-07-14 Regulatorisk information

Delårsrapport1 januari – 30 juni 2023: Fortsatt tillväxt i kvartalet

Andra kvartalet 2023 Nettoomsättning 478,9 MSEK (423,9) EBITDA 40,7 MSEK (42,1) EBITDA-marginal 8,5 procent (9,9) Rörelseresultat (EBIT) 34,4 MSEK (37,3)…

2023-06-09 Icke regulatorisk information

Dedicare får förnyat förtroende att leverera sjuksköterskor till samtliga sjukhus i Norge

Dedicare får fortsatt förtroende att leverera sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor till alla sjukhus i samtliga regioner i Norge. Det står…

2023-05-11 Icke regulatorisk information

Dedicare established as a brand on the UK market

Dedicare’s UK subsidiary, the specialist healthcare recruitment agency Templars Medical Agency, has changed its company name to Dedicare Healthcare Ltd….

Icke regulatorisk information

Dedicare etablerar varumärket i Storbritannien

Dedicares brittiska dotterbolag Templars Medical Agency byter namn till Dedicare Healthcare Ltd. Namnbytet innebär att Dedicare tar ytterligare ett steg…

2023-04-20 Regulatorisk information

Kommuniké från Dedicare AB (publ) årsstämma 2023

Utdelning Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 6,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för…