Styrelse och revisor

Anna Söderblom

Medlem i styrelsen sedan: 2021
Född: 1963
Utbildning: Högskoleexamen i matematik, Lunds Universitet. Ekonomie doktor, Handelshögskolan i Stockholm.
Andra pågående uppdrag: Verksam som lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Styrelseordförande i ProactIT Group AB, styrelseledamot i BTS Group AB, Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag, Midway Holding AB samt B3 Consulting Group AB.
Aktieinnehav i Dedicare: 2 500 B

Björn Örås

Ordförande

Medlem i styrelsen sedan: 2007
Född: 1949
Utbildning: Fil. kand i ekonomi från Lunds Universitet
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Bro Hof Golf AB samt styrelseordförande och verkställande direktör vid Bro Hof Slott AB.
Aktieinnehav i Dedicare, direkt samt via bolag:
1 079 628 A och 1 540 722 B

Dag Sundström

Medlem i styrelsen sedan: 2013
Född: 1955
Utbildning: Civilingenjör, Teknisk Fysik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm.
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Raoul Wallenbergskolorna AB, styrelseordförande i DS Holding AB samt styrelseordförande i Dag Sundström consulting AB.
Aktieinnehav i Dedicare: 1 000 B

Eva-Britt Gustafsson

Medlem i styrelsen sedan: 2019
Född:
1950
Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan Stockholm
Andra pågående uppdrag: Inga
Aktieinnehav i Dedicare: 0

Revisor

Henrietta Segenmark
Byrå: PricewaterhouseCoopers AB.
Huvudansvarig revisor sedan: 2021
Övriga väsentliga uppdrag: Huvudansvarig revisor i  b.la Tobii AB (publ), DHL Sverige, Seamless Distribution Systems AB (publ), Charge Amps AB (publ) och Pomona-gruppen AB.