Styrelse och revisor

Anna Söderblom

Född: 1963

Aktie: 0

Info: Mångårig operativ erfarenhet från Microsoft Nordic och Posten samt från riskkapitalföretagen Industrifonden och Startupfactory. 15 avslutade styrelseuppdrag, däribland bemanningsföretaget Poolia AB, Avega Group AB, Bredbandsbolaget AB, Svenska Spel AB samt Readsoft AB.

Utbildning: Högskoleexamen i matematik, Lunds Universitet. Ekonomie doktor, Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag/befattningar: Verksam som lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Styrelseledamot i Länsförsäkringar Liv AB, Cabonline Group Holding AB, Midway Holding AB, BTS Group AB, Almi Företagspartner AB samt B3 Consulting Group AB.

Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare: Ja

Björn Örås

Styrelseordförande

Född: 1949

Aktier: 2.011.907 A aktier och 1.540.722 B aktier

Info: Grundare av Pooliakoncernen, medlem av styrelsen sedan 2007

Utbildning: Fil. kand i ekonomi från Lunds Universitet

Övriga uppdrag/befattningar: Björn Örås är entreprenör och grundare av Poolia och Uniflex, ägare och initiativtagare till Bro Hof Slott & Golf Club. Han är styrelseordförande (so), styrelseledamot (sl) eller verkställande direktör (vd) i Bro Hof Destilleri AB (sl/vd), Bro Hof Golf AB (so), Bro Hof Hotell & Konferens AB (sl/vd), Bro Hof Slott AB (sl/vd), Poolia AB (so).

Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare: Nej

Dag Sundström

Född: 1955

Aktier: 1 000 B

Info: Medlem av styrelsen sedan 2013

Utbildning: Civilingenjör, Teknisk Fysik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm

Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i Poolia AB (Publ), International Swedish School AB (Raoul Wallenbergskolan), Djurö Krog AB samt DS Holding AB.

Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare: Nej

Eva-Britt Gustafsson

Född: 1950

Aktie: 0

Info: Medlem i styrelsen sedan 2019

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm

Övriga uppdrag/befattningar: Eva-Britt sitter som ledamot i Svenska Spel AB sedan 2008, ledamot eHälsomyndigheten sedan 2017 samt ledamot Statens Servicecenter sedan 2017.

Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare: Ja

Revisor

Valt revisionsbolag fram till och med årsstämman 2022 är PwC Sverige AB som utnämndes till Bolagets revisor vid bolagsstämman den 22 april 2021. Bolaget har inga revisorssuppleanter. Henrietta Segenmark är huvudansvarig och auktoriserad revisor. Adressen till Bolagets revisor är PwC Sverige AB 113 97 Stockholm.