Dedicare är ett pålitligt och mänskligt företag, som snabbt ger dig rätt, engagerad och kompetent personal till ett lågt pris. All vår personal har personlig erfarenhet av att jobba med socialt arbete och kan därför lätt sätta sig in i dina behov. Vi garanterar att du får besked inom en timme, alltid får rätt kompetens och att du får en kontaktperson som är socionom.

Vi hyr ut och rekryterar kompetenta socionomer samt övrig kvalificerad vårdpersonal, både läkare, sjuksköterskor och övrig personal inom vården. Vi bemannar på kort eller lång tid, allt från enstaka uppdrag till att bemanna på flera områden. Inom socialt arbete kan vi erbjuda allt från behandlare, socialsekreterare till socionomer med arbetsledarerfarenhet. Vi matchar ert behov med rätt kompetens.

Mellan kl 08.00 och 17.00 nås vi på telefon 08-555 656 70. Dygnet runt kan du mejla oss på socionom@dedicare.se, så kontaktar vi dig inom en timme efter öppningstid.

Vi garanterar att du alltid får återkoppling inom en timme (vardagar mellan kl 08.00-17.00).

Vår generösa kvalitetsgaranti innebär att om du är missnöjd med konsult kan du i samråd med konsultchef avbryta ett pågående uppdrag och/eller begära att konsulten byts ut. Om avtalet bryts i förtid, betalar du bara för arbetade timmar.

Dedicare förmedlar dels att vi är verksamma inom socialt arbete samt vårdområdet. Men begreppet ”care” står för mycket mer än så. Det betyder att vi bryr oss om, att vi har en humanistisk livssyn med en särskild omtanke om våra medarbetare och att vi agerar som ett ansvarstagande företag. På motsvarande sätt uttrycker det engelska ordet ”dedication” en annan sida av vårt sätt att vara. Det står för att vi har medarbetare som är engagerade och entusiastiska. Och att vårt företag präglas av målmedvetenhet och en vilja att ge både våra konsulter och kunder en bättre service än någon annan.

Ja för oss är det en självklarhet.

Vi har lärt oss att ett gott förarbete lönar sig. Dedicare socionom har utvecklat en effektiv process då vi hyr ut socionomer. Under hela processen har både du och konsulten kontakt med en och samma konsultchef, som alltid är examinerad socionom med lång egen erfarenhet socialt arbete. Alla våra konsulter har minst två års yrkeserfarenhet och vi kontrollerar utbildning och erfarenhet noggrant. Förutom att de formella kompetenskrav gör vi alltid en djupintervju och tar minst två referenser.