Hos oss får du marknadsmässigt god lön och bra villkor. Som socionomkonsult styr Du din egen arbetstid och väljer själv när och var Du vill jobba. Du kan pröva nya arbetsplatser i hela Sverige och med varierande arbetsuppgifter. Som konsult ökar Du din kompetens och får mer variation. Du får kontinuerlig kompetensutveckling genom att du tar del av flera verksamheters arbetssätt samtidigt som du ges möjlighet att träffa fler människor i din bransch som du kan knyta kontakter med.

Som socionomkonsult frigör du mycket av din arbetstid som tidigare har gått till arbetsplatsens olika obligatoriska möten. Som konsult deltar du till exempel inte på arbetsplatsen arbetsplatsträffar eller samverkansmöten. Dock har du som konsult alltid samma rätt till arbetsledning som ordinarie personal. Detta ger mer tid till klienterna och konsulterna upplever att detta minskar stressen och skapar ett mer behagligt arbetsklimat.

Vi som arbetar på Dedicare Socionom som konsultchefer är också socionomer med lång erfarenhet inom socialt arbete. Som konsult kan du alltid vända dig till oss för coachning och vägledning i din roll som konsult.

Svensk legitimering och i vissa fall 2 års erfarenhet krävs. Vi anställer dig som drivs av viljan att utvecklas och som vill göra ett bra jobb med starkt personligt engagemang. Vi gör en intervju och tar två oberoende referenser.

Vi ger dig en konkurrenskraftig lön. Vi har individuell lönesättning och premierar kompetens och flexibilitet. Vi tror att människor som trivs gör ett bättre arbete därför månar vi extra om våra anställda och erbjuder dem friskvårdsbidrag, försäkringar och kollektivavtal. Kontinuerligt har vi personalarrangemang såsom seminarium, utbildning och mingel, vilket ger möjlighet till att knyta nya kontakter i din bransch.

Du har en personlig kontaktperson (din konsultchef) som finns där genom hela ditt uppdrag.

Vi som arbetar på Dedicare Socionom som konsultchefer är också socionomer med lång erfarenhet inom socialt arbete. Vi är ditt bollplank och som finns tillgänglig för diskussion och extra stöd om något skulle hända på din arbetsplats. Som konsult kan du alltid vända dig till oss för funderingar från allt till rättssäkerhet, etik, myndighetsutövning och personligt stöd.

Vi säkerställer att du inte får utökade utgifter under uppdragstiden och ordnar både resa och boende vid behov. Kontakta oss så berättar vi mer.  

Våra konsultchefer är också socionomer med erfarenhet från myndighetsutövning vilket innebär att vi kan stötta dig i ditt dagliga arbete. Om något händer på din arbetsplats så är vi ditt bollplank och kan vid behov sätta in extra handledning och psykologiska konsultationer. 

Vår filosofi grundar sig på att vi tror att människor som trivs gör ett bättre arbete därför månar vi extra om våra anställda och erbjuder dem friskvårdsbidrag, försäkringar och kollektivavtal.

Våra kärnvärden
Engagerad | Dynamisk | Mänsklig | Pålitlig
genomsyrar allt vårt arbete.

Vi bryr oss mer!

Du väljer själv om du vill arbeta heltid, deltid eller bara någon enstaka dag i veckan. Utifrån din kompetens matchar vi uppdraget utifrån dina önskemål. Vi samarbetar även med underleverantörer dvs Du som driver ditt egna företag.

Du bestämmer själv var och när du vill arbeta!

Din kontaktperson tillika konsultchef vet precis vad som krävs, eftersom vi har socionomexamen och relevant yrkeserfarenhet. Du får en fast kontaktperson, som håller reda på vad som gäller på just din arbetsplats genom hela ditt uppdrag tills det är utfört och utvärderat. Vi vill att du alltid skall känna dig viktig och prioriterad.

Dedicare är ett pålitligt och mänskligt företag, som snabbt ger dig rätt, engagerad och kompetent personal till ett lågt pris. All vår personal har personlig erfarenhet av att jobba med socialt arbete och kan därför lätt sätta sig in i dina behov. Vi garanterar att du får besked inom en timme, alltid får rätt kompetens och att du får en kontaktperson som är socionom.

Vi är auktoriserade och ISO-certifierade. Vi tillämpar branschens kollektivavtal och det är en trygghet för dig som konsult. Alla våra processer finns dokumenterade enligt ISO 9001 och detta är en förutsättning för att bolaget ska kunna hålla en god kvalitet till dig som konsult och till våra kunder. Vi följer svenska lagar och regler och betalar skatter samt avgifter. Vi säkerställer att du har rätt skydd när du är ute på uppdrag.

Läs mer om auktorisation 

Det är bra om du har erfarenhet av något av de vanligaste systemen Procapita, Paraply eller Treserva, men det är inget krav. Systemen kan skilja sig märkbart mellan olika kommuner och landsting. För rådgivning eller om du behöver introduktion i ett journalsystem kontakta gärna din konsultchef.