Att kombinera arbetsliv och följa mina drömmar


Vår konsult berättar:

”Jag har alltid älskat att arbeta med människor vilket var anledningen till att jag utbildade mig till socionom. Jag fann yogan för 6 år sedan. I takt med att min passion för yoga växte ville jag ha mer frihet till yogan. Att bli konsult för Dedicare hjälpte mig att få den friheten att kunna planera och följa mina drömmar och samtidigt kunna fortsätta arbeta som socionom. Tack konsultlivet för den frihet ni ger mig i både tid och pengar.”

En god arbetsmiljö och en sund tillvaro på arbetsplatsen är något som vi på Dedicare Socionom tycker är värdefullt. För ökad koncentration, stressreducering, självkännedom och mental härdighet kan officeyoga vara ett alternativ. För inspiration om hur officeyoga kan bli en del av din vardag kan ni följa vår konsult @yogalitizia.

Det är värdefullt för Dedicare att våra anställda socionomkonsulter har en arbetssituation som ger dem flexibiliteten att ha möjlighet att ha en livsstil där man finner tid för sin passion, sina drömmar och mål. Vi tror att man kan prestera bättre på arbetet om man även har en sund och god fritid. Vill du veta mer om hur vi tänker? Kontakta oss!

socionom@dedicare.se / 08-555 656 70