Dedicare Socionom – Det självklara valet för dig som vill arbeta som konsult!


En undersökning gjord av Framtidens Karriär visar att Dedicare Socionom är det överlägset populäraste alternativt bland socionomer och det självklara valet för dig som funderar på att arbeta som konsult!

Läs hela artikeln

socionomkarriar-20160907-dedicare-popularast