Delårsrapport för Q3 finns publicerad

Den 23 oktober publicerades delårsrapporten för det tredje kvartalet 2020. I rapporten återfinns bland annat information om koncernens intäkter, rörelseresultat och rörelsemarginalen.
Läs delårsrapporten här